วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551การเขย่งก้าวกระโดด

1) พื้นฐาน การเขย่งก้าวกระโดดแบ่งเป็นส่วนย่อยคือ วิ่ง เขย่ง ก้าว กระโดด และลงพื้น
2) การวิ่ง - จำนวนก้าวของการวื่งขึ้นอยู่กับระดับความสามารถ อยู่ระหว่าง 10 ก้าว ( สำหรับผู้เล่นหัดใหม่ ) ถึง 20 ก้าว ( สำหรับระดับสูง ) - วิ่งเพิ่งอัตราเร่งอย่างต่อเนื่องจนถึงจุดกระโดดของการเขย่ง
3) การเขย่ง - ตบเท้ากระโดดอย่างรวดเร็ว (Take off) เหวี่ยงขาอิสระท่อนบนให้ขนานพื้น กระโดดตรงไปข้างหน้า - ระหว่างช่วง "เขย่ง" ก้าวขากระโดไปข้างหน้า และตบลง (Take off) ขาอิสระเหวี่ยงลงและิอยู่ข้างหลัง - ลำตัวตั้ง
4) การกระโดด - กระโดดอย่างรวดเร็ว เหวี่ยงขาอิสระท่อนบนให้สูงขนานพื้ืน - เหมือนกับการกระโดดไกล ช่วงลอยตัวอาจใช้ท่าแตะตัวหรือท่าก้าวขาในอากาศ - กดตัวไปข้างหน้าเมื่อลงพื้น แขนเหยียดไปข้างหน้า
5) การลงพื้น - ลงพื้นด้วยเท้าคู่ - หย่อนลำตัวลงตามแนวบาวของขา

ขบวนแห่ผ้าป่าโรงเรียนกระเทียมวิทยา

ขบวนแห่ผ้าป่าโรงเรียนกระเทียมวิทยา
"คลิ๊กที่ภาพ" เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมขบวนแห่ผ้าป่าโรงเรียนกระเทียมวิทยา

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียน
"คลิ๊กที่ภาพ"เพื่อเข้าชมกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 , ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 , ม.4  ประจำปีการศึกษา 2559
"คลิ๊กที่ภาพ" เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา 2558

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันเข้าพรรษา 2558
"คลิ๊กที่ภาพ" เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

พิธีสวนสนามลูกเสือประจำปี 2558

พิธีสวนสนามลูกเสือประจำปี 2558
"คลิ๊กที่ภาพ" เพื่อเข้าชมกิจกรรม

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
"คลิ๊กที่ภาพ" เพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

วีดีโอแนะนำโรงเรียนกระเทียมวิทยา โดยครูวอ คนกีฬา และคณะ

MV เพลง เจ็บเพราะเธอ น้องกวางสุกัญญา เทือกโสภา ม..4/1

แบบฝึกฟุตบอล 3/1

แบบฝึกผู้รักษาปรุตู ชุด2 โดยครวอ คนกีฬา

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกระเทียทวิทยา "กระเทียมชุมชนสัมพันธ์ 52 " 10-12 ก.ย.52

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกระเทียทวิทยา "กระเทียมชุมชนสัมพันธ์ 52 " 10-12 ก.ย.52
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมภาพการแข่งขัน